मराठी विश्वकोश कार्यालये व प्रशासकीय बाबत विवीध सूचना व जाहिराती येथे प्रदर्शीत करण्यात येतील.