यकृत पर्णकृमी (Liver fluke)

यकृत पर्णकृमी (Liver fluke)

यकृत पर्णकृमीचा समावेश चपटकृमी संघाच्या ट्रिमॅटोडा वर्गाच्या डायजेनिया कुलात करतात. त्याचे शास्त्रीय नाव फॅसिओला हेपॅटिका आहे. हा पर्णकृमी अंत:परजीवी असून ...
यष्टी कीटक (Stick insect)

यष्टी कीटक (Stick insect)

संधिपाद संघातील कीटक वर्गाच्या एक्सॉप्टेरिगोटा उपवर्गातील फॅस्मॅटोडी गणाच्या फॅस्मॅटिडी कुलामध्ये यष्टी कीटकांचा समावेश केला जातो. वनस्पतींची पाने किंवा काटक्या यासारखे ...
याक (Yak)

याक (Yak)

याक (बॉस ग्रुनिएन्स) स्तनी वर्गाच्या समखुरी म्हणजे आर्टिओडॅक्टिला गणाच्या बोव्हिडी कुलातील प्राणी. भारत, नेपाळ, भूतान, चीन, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या ...
यीस्ट (Yeast)

यीस्ट (Yeast)

यीस्ट हे दृश्यकेंद्रकी एकपेशीय कवक आहेत. त्यांचा समावेश फंजाय (कवक) सृष्टीत होतो. ते निर्सगात अनेक ठिकाणी विखुरलेल्या स्वरूपात व वेगवेगळ्या ...
यूग्लीना (Euglena)

यूग्लीना (Euglena)

प्रोटिस्टा सृष्टीच्या प्रोटोझोआ संघाच्या फ्लॅजेलेटा वर्गातील एक प्रजाती. या प्रजातीतील यूग्लीना व्हिरिडिस ही जाती सर्वत्र आढळते. ती गोड्या पाण्यात, मचूळ ...
रज्जुमान संघ (Phylum chordata)

रज्जुमान संघ (Phylum chordata)

प्राणिसृष्टीचा एक संघ. रज्जुमान संघात सु. ५३,००० पेक्षा अधिक जातींचा समावेश केला गेला आहे. या संघातील सर्व प्राण्यांच्या शरीरात जीवनचक्रामध्ये ...
राजहंस (Swan)

राजहंस (Swan)

ॲनॅटिडी या पाणपक्ष्यांच्या कुलातील ॲन्सरिनी या उपकुलाच्या सिग्नस प्रजातीतील पक्ष्यांना राजहंस म्हणतात. जगभरात राजहंस पक्ष्याच्या ६–७ जाती आढळतात. प्रामुख्याने तो ...
रांजा (Skate)

रांजा (Skate)

कास्थिमत्स्य वर्गातील राजीफॉर्मीस उपगणातील ऱ्हिनोबॅटिडी कुलातील एक खाद्य मासा. त्याचे शास्त्रीय नाव ऱ्हिंकोबॅटस जीडेन्सीस आहे. भारताच्या पूर्व आणि पश्‍चिम किनाऱ्यावर ...
रावस (Indian salmon)

रावस (Indian salmon)

रावस माशाचा समावेश अस्थिमत्स्य वर्गाच्या पर्सिफॉर्मीस गणाच्या पॉलिनीमिडी कुलात केला जातो. त्याचे शास्त्रीय नाव एल्युथेरोनीमा टेट्राडॅक्टिलस आहे. भारतात तो पूर्व ...
रे मासा (Ray fish)

रे मासा (Ray fish)

रे माशांचा समावेश कास्थिमत्स्य वर्गाच्या सेलॅची उपवर्गातील हायपोट्रेमॅटा गणाच्या राजीफॉर्मीस आणि टॉर्पेडिनिफॉर्मीस या उपगणांत होतो. ते जगात सर्वत्र आढळतात. त्यांचा ...
रेनडियर (Reindeer)

रेनडियर (Reindeer)

स्तनी वर्गातील समखुरी गणाच्या मृग कुलातील (सर्व्हिडी कुलातील) एक प्राणी. त्याचे शास्त्रीय नाव रँगिफर टॅरँडस आहे. ते आर्क्टिक व उपआर्क्टिक ...
रेशीम कीटक (Silkworm)

रेशीम कीटक (Silkworm)

रेशमाच्या धाग्यांसाठी खासकरून ज्या कीटकांची वाढ केली जाते त्यांपैकी एक कीटक. संधिपाद संघाच्या कीटक वर्गातील लेपिडोप्टेरा गणाच्या बॉम्बिसिडी कुलात रेशीम ...
रोहित (Flamingo)

रोहित (Flamingo)

मोठा रोहित (फिनिकॉप्टेरस रोझियस) एक पाणपक्षी. रोहित हा फिनिकॉप्टेरीफॉर्मिस गणाच्या फिनिकॉप्टेरिडी कुलातील पक्षी आहे. या पक्ष्याला हंसक असेही म्हणतात. या ...
रोहू (Rohu)

रोहू (Rohu)

गोड्या पाण्यातील एक मासा. रोहू माशाचा समावेश अस्थिमत्स्य वर्गाच्या सायप्रिनिडी कुलात होत असून त्याचे शास्त्रीय नाव लबिओ रोहिटा आहे. सायप्रिनिडी ...
लाख कीटक (Lac insect)

लाख कीटक (Lac insect)

लाख कीटकांचा समावेश संधिपाद संघाच्या कीटक वर्गातील हेमिप्टेरा गणाच्या केरिडी कुलात होतो. त्यांच्या स्रावापासून लाख हा पदार्थ मिळतो. याच कुलातील ...
लांडगा (Wolf)

लांडगा (Wolf)

लांडगा (कॅनिस ल्युपस) एक सस्तन प्राणी. लांडग्याचा समावेश स्तनी वर्गाच्या कॅनिडी कुलात होत असून त्याचे शास्त्रीय नाव कॅनिस ल्युपस आहे ...