निकोलस, आर्थस मॉरीस (Nicolas Maurice Arthus)

 निकोलस, आर्थस मॉरीस (Nicolas Maurice Arthus)

 निकोलस, आर्थस मॉरीस : ( ९ जानेवारी, १८६२  –  २४ फेब्रुवारी, १९४५ ) निकोलस मॉरीस आर्थस यांचा जन्म फ्रान्समधील अँजर्स (Angers) ...