खाइम वाइसमान (Chaim Weizmann)

खाइम वाइसमान (Chaim Weizmann)

वाइसमान, खाइम : (२७ नोव्हेंबर १८७४ — ८ नोव्हेंबर १९५२) इझ्राएल-ब्रिटीश जीवरसायनशास्त्रज्ञ; इझ्राएल चे पहिले अध्यक्ष. वाइसमान यांचा जन्म बेलारूसमधल्या ...
बायबलची मौखिक आणि लेखी परंपरा (The Bible)

बायबलची मौखिक आणि लेखी परंपरा (The Bible)

बायबल  या ख्रिस्ती धर्मग्रंथाचा उदय यहुदी (ज्यू) समाजात आणि यहुदी संस्कृतीत झालेला आहे. द जेरूसालेम बायबल  या आवृत्तीनुसार (पृ. २०५५) ...
मोशे दॅयान (Moshe Dayan)

मोशे दॅयान (Moshe Dayan)

दॅयान, मोशे :  (२० मे १९१५ – १६ ऑक्टोबर १९८१). इझ्राएलचा एक सेनानी व मुत्सद्दी. त्याचा जन्म सधन ज्यू कुटुंबात ...
शिमॉन पेरेझ  (Shimon peres)

शिमॉन पेरेझ  (Shimon peres)

पेरेझ, शिमॉन : (२ ऑगस्ट १९२३ – २८ सप्टेंबर २०१६). इझ्राएलचे एक राष्ट्र्निर्माते; आधुनिक इझ्राएलचे शिल्पकार, मुत्सद्दी आणि शांततेसाठीच्या नोबेल ...