इटली-ॲबिसिनिया युद्ध  (Italo-Ethiopian War)

इटली-ॲबिसिनिया युद्ध  (Italo-Ethiopian War)

इटली-ॲबिसिनिया युद्ध :  (१९३५-३६). इटली-ॲबिसिनिया (इथिओपिया) ह्यांमध्ये झालेले युद्ध. १८९६ मध्ये ॲबिसिनियाच्या सैन्याने आडूवा येथे इटलीच्या सैन्याचा पराभव केला होता ...