थॉमस एल. साटी (Thomas L. Saaty)

थॉमस एल. साटी (Thomas L. Saaty)

साटी, थॉमस एल. : (१८ जुलै १९२६ –  १४ ऑगस्ट २०१७) थॉमस एल. साटी यांचा जन्म ब्रिटीश अधिपत्याखाली असलेल्या मोसुल या ...