भूकंपाचे संरचनांवर होणारे परिणाम (The Seismic Effects on Structures)

भूकंपाचे संरचनांवर होणारे परिणाम

भूकंप मार्गदर्शक सूचना क्र. ५ संरचनेमधील जडत्व बल (Inertia Forces) : भूकंपामुळे जमिनीला हादरे बसतात. त्यामुळे जम‍िनीवर उभ्या असणाऱ्या ...