करमरकर, नरेंद्र (Karmarkar, Narendra)

करमरकर, नरेंद्र (Karmarkar, Narendra)

करमरकर, नरेंद्र : ( १५ नोव्हेंबर १९५५ ) नरेंद्र करमरकर यांचा जन्म ग्वाल्हेरचा असून त्यांचे शालेय शिक्षण इंदोरला झाले. त्यानंतर ...