मार्क्सवादी पुरातत्त्व (Marxist Archaeology)

मार्क्सवादी पुरातत्त्व (Marxist Archaeology)

प्राचीन काळातील समाज व जीवन यांच्याकडे मार्क्सवादाची तत्त्वे वापरून पाहण्याचा एक दृष्टीकोन. पुरातत्त्वाची ही वेगळी शाखा नसून पुरातत्त्वीय पुराव्यांचा अन्वयार्थ ...