कॅथलिक धर्मपीठाचा श्रेणीबंध (Hierarchy of the Catholic Church)

कॅथलिक धर्मपीठाचा श्रेणीबंध

प्रभू येशू ख्रिस्त यांनी स्थापन केलेले चर्च २००० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षे अस्तित्वात असून जगभरातील एक अब्जाहून अधिक लोक कॅथलिक ख्रिस्ती ...
व्हॅटिकन (Vatican)

व्हॅटिकन

पोप ह्यांचे अधिकृत निवासस्थान, ‘व्हॅटिकन पॅलेस’, व्हॅटिकन सिटी. रोमन कॅथलिक चर्चचे सर्वोच्च धर्मप्रमुख पोप ह्यांचे अधिकृत निवासस्थान व कार्यालय. येशू ...