स्माल्टाइट (Smaltite)

स्माल्टाइट (Smaltite)

स्माल्टाइट स्माल्टाइट हे कोबाल्ट जास्त व आर्सेनिक कमी असणारे खनिज आहे. स्माल्ट ही गडद निळ्या रंगाची काच असून तिच्या संदर्भातून ...