झां बातीस्त ताव्हेर्न्ये (Jean Baptiste Tavernier)

झां बातीस्त ताव्हेर्न्ये

ताव्हेर्न्ये, झां बातीस्त : (१६०५–जुलै १६८९). फ्रेंच जगप्रवासी आणि जडजवाहिरांचा व्यापारी. त्याचा जन्म पॅरिस येथे झाला. तो प्रॉटेस्टंट पंथीय होता ...