आर्यभट, दुसरे (Aryabhat, Second)

आर्यभट, दुसरे (Aryabhat, Second)

(अंदाजे इ. स. ९२० — इ. स. १०००). आर्यभट (दुसरे) यांच्याविषयी वैयक्तिक माहिती उपलब्ध नाही. मात्र त्यांचा महासिद्धान्त हा खगोलगणितावरील ...
एराटॉस्थीनीझ (Eratosthenes)

एराटॉस्थीनीझ (Eratosthenes)

एराटॉस्थीनीझ (Eratosthenes) : (इ. स. पू. सु. २७६—१९४). ग्रीक गणिती, खगोलशास्त्रज्ञ व भूगोलज्ञ. त्यांचा जन्म लिबिया देशात सायरीनी (प्राचीन सायरेनेइकाची राजधानी ...
ब्राहे, टायको (Brahe, Tycho)

ब्राहे, टायको (Brahe, Tycho)

ब्राहे, टायको : ( १४ डिसेंबर १५४६ – २४ ऑक्टोबर १६०१ ) आकाशाकडे दुर्बिण रोखली तर सहजासहजी आपल्या दृष्टीला न ...