खाजण आणि तिवर वने (Saline lands and Mangroves)

खाजण आणि तिवर वने (Saline lands and Mangroves)

खाडीत व छोट्या आखातांत समुद्राचे खारे पाणी व भूखंडावरून येणारे गोडे पाणी यांची मिसळ होते.  नद्यांनी व समुद्रप्रवाहांनी वाहून आणलेल्या ...
खारकच्छ (Lagoon)

खारकच्छ (Lagoon)

खाजण. समुद्रकिनारा व त्यापासून थोड्या अंतरावर समुद्रात तयार झालेले वाळूचे बुटके बांध यांमधील खाऱ्या, उथळ आणि शांत पाण्याची पट्टी किंवा ...