ग्रीक कला : अभिजात काळ (Greek Art : Classical Period)

ग्रीक कला : अभिजात काळ (Greek Art : Classical Period)

ग्रीक कलेच्या आर्ष काळातील प्रगती व विस्ताराचा गोंधळ इ.स.पू. ४८० ते इ.स.पू. ३२३ या काळात कमी होऊन त्याची जागा परिपक्वतेने ...
ग्रीक कला : आर्ष काळ (Greek Art : Archaic Period)

ग्रीक कला : आर्ष काळ (Greek Art : Archaic Period)

प्राचीन ग्रीक संस्कृतीत इ.स.पू. सातव्या शतकापासून सुरू झालेल्या आर्ष कालावधीत (इ. स. पू. ७०० ते इ. स. पू. ४८०) नागरी ...
ग्रीक कला : भौमितिक काळ (Greek Art : Geometric Period)

ग्रीक कला : भौमितिक काळ (Greek Art : Geometric Period)

मायसीनीअन संस्कृतीच्या शेवटापासून साधारण इ.स.पू. ११०० ते इ.स.पू. ७०० या प्रारंभिक प्राचीन ग्रीक संस्कृतीच्या उदयापर्यंतच्या काळाचा, तज्ञांनी या काळातील अजूनपर्यंत ...
ग्रीक कला (Greek Art)

ग्रीक कला (Greek Art)

प्राचीन ग्रीक कला-संस्कृती भूमध्य सागरातील ग्रीसची मुख्य भूमी आणि इजीअन समुद्रातील बेटांवर व आजूबाजूच्या भू बेटांवर उदयास आली. ही संस्कृती ...
ग्रीक चित्रकला (Greek Painting )

ग्रीक चित्रकला (Greek Painting )

फ्रँकॉईस कलश, इ.स.पू. ५७० ते ५६५ पुरातत्त्व संग्रहालय, फ्लॉरेन्स. प्राचीन ग्रीसमध्ये तेथील भौगोलिक व राजकीय परिस्थितीमुळे चित्रकलेच्या अनेक आंतरसंबंधित परंपरा ...
ग्रीक भित्तिचित्रकला (Greek Fresco Painting)

ग्रीक भित्तिचित्रकला (Greek Fresco Painting)

भित्तिलेपचित्रणाच्या प्रमुख पद्धतीतील ग्रीक पद्धती. ग्रीक चित्रकलेमध्ये भित्तिचित्रांची परंपरा ही मिनोअन व मायसिनीअन कांस्य (ब्राँझ) युगापर्यंत मागे जाते. नॉसस, टायरिन्झ ...
ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : काळ्या आकृत्यांची शैली (Greek Pottery Painting : Black Figure Style)

ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : काळ्या आकृत्यांची शैली (Greek Pottery Painting : Black Figure Style)

लाल रंगातील मृत्पात्रांवरील काळ्या-आकृत्यांची ही शैली इ.स.पू. सातव्या शतकात प्राचीन ग्रीकमध्ये निर्माण झाली. प्रथम कॉरिंथ व नंतर अथेन्स येथील मृत्पात्री ...
ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : द्विभाषिक कलश चित्रण (Greek Pottery Painting : Bilingual vase painting)

ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : द्विभाषिक कलश चित्रण (Greek Pottery Painting : Bilingual vase painting)

प्राचीन ग्रीकमधील साधारण इ.स.पू. ५३० ते ५०० या कालावधीतील मृत्पात्र चित्रणाची एक शैली. द्विभाषिक कलश चित्रण (Bilingual vase painting) हा ...
ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : पांढऱ्या पृष्ठावरील तंत्र (Greek Pottery Painting : White Ground technique)

ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : पांढऱ्या पृष्ठावरील तंत्र (Greek Pottery Painting : White Ground technique)

प्राचीन ग्रीकमधील अथेन्समध्ये इ.स.पू.सु. सहाव्या शतकाच्या शेवटी उदयास आलेली मृत्पात्रांवरील चित्रकलेतील एक महत्त्वाची चित्र तंत्रपद्धती. या चित्रण पद्धतीत मृत्पात्रावर पांढऱ्या ...
ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : पौर्वात्य काळ्या आकृत्यांची शैली (Greek Pottery Painting : Oriental Black Figure Style)

ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : पौर्वात्य काळ्या आकृत्यांची शैली (Greek Pottery Painting : Oriental Black Figure Style)

ग्रीक आर्ष काळातील कलेवर साधारण इ.स.पू. आठव्या शतकाच्या मध्यापासून इ.स.पू. सहाव्या शतकापर्यंत सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्ट्या पूर्व भूमध्यासागरीय व पूर्वेकडील ...
ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : लाल आकृत्यांची शैली (Greek Pottery Painting : Red-Figure Pottery)

ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : लाल आकृत्यांची शैली (Greek Pottery Painting : Red-Figure Pottery)

प्राचीन ग्रीकमध्ये इ.स.पू. साधारण सहाव्या शतकांत निर्माण झालेली काळ्या रंगातील मृत्पात्रांवरील लाल आकृत्यांची चित्रशैली. ही शैली साधारण इ.स.पू. ५३० पासून ...
ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : वन्य बकरी शैली  (Greek Pottery Painting : Wild Goat Style)

ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला : वन्य बकरी शैली  (Greek Pottery Painting : Wild Goat Style)

आर्ष काळाच्या शेवटी साधारण इ.स.पू. ६५० ते ५७० या काळात दक्षिण व पूर्व आयोनियन बेटांवरील कलाकारांनी मृत्पात्रांवर केलेल्या चित्रणाची शैली ...
ग्रीक मृत्पात्रावरील चित्रकला : भौमितिक शैली (Greek Pottery Painting : Geometric Style)

ग्रीक मृत्पात्रावरील चित्रकला : भौमितिक शैली (Greek Pottery Painting : Geometric Style)

भौमितिक रूपचिन्हांनी चित्रित केलेल्या मृत्पात्रांवरील चित्रणाची शैली म्हणजे भौमितिक चित्र शैली होय. प्राचीन ग्रीसमध्ये साधारण इ.स.पू. नवव्या ते सातव्या शतकात ...
ग्रीक मृत्पात्रावरील चित्रकला (Greek Pottery Painting)

ग्रीक मृत्पात्रावरील चित्रकला (Greek Pottery Painting)

प्राचीन ग्रीक चित्रकलेतील अजूनही अस्तित्वात असलेल्या आणि विपुल प्रमाणात उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांमध्ये मृत्पात्रांवरील चित्रणाचा समावेश होतो. ग्रीक मृत्पात्र चित्रकला ही ...
ग्रीक शिल्पकला : अभिजात काळ (Greek Sculpture : Classical Period)

ग्रीक शिल्पकला : अभिजात काळ (Greek Sculpture : Classical Period)

क्रिटिऑस, संगमरवर. ग्रीकमधील सुवर्णकाळात अभिजात कलेची निर्मिती झाली, म्हणून ऐतिहासिकदृष्ट्या या काळाला अभिजात काळ अशा नावाने ओळखतात. ग्रीक कलेच्या इतिहासातील ...
ग्रीक शिल्पकला : आर्ष काळ (Greek Sculpture : Archaic Period)

ग्रीक शिल्पकला : आर्ष काळ (Greek Sculpture : Archaic Period)

प्राचीन ग्रीक संस्कृती भूमध्य समुद्राच्या आजूबाजूला तुर्कीपासून फ्रान्सच्या दक्षिणेपर्यंतच्या अनेक भूभागांमध्ये पसरली होती. ग्रीकांचे इजिप्शियन, सिरियन आणि पर्शियन यांसारख्या इतर ...
ग्रीक शिल्पकला : ग्रीकांश काळ (Greek Sculpture : Hellenistic Period)

ग्रीक शिल्पकला : ग्रीकांश काळ (Greek Sculpture : Hellenistic Period)

सम्राट अलेक्झांडर द ग्रेट नंतरच्या इ.स.पू. ३२३ ते इ.स.पू. ३० या काळाला ग्रीकांश काळ (Hellenistic Period) म्हणून ओळखतात. या काळातील ...
ग्रीकांश कला (Hellenistic Art)

ग्रीकांश कला (Hellenistic Art)

इ.स.पू. ३२३ ते इ.स.पू. ३१ या काळाला ग्रीकांश काल म्हणून ओळखले जाते. अलेक्झांडरने आपले साम्राज्य स्थापन केल्यानंतर, तत्पूर्वी काही ग्रीक ...