ओस्वाल्ड थीओडोर ॲव्हरी (Oswald Theodore Avery)

ओस्वाल्ड थीओडोर ॲव्हरी (Oswald Theodore Avery)

ॲव्हरी, ओस्वाल्ड थिओडोर : (२१ ऑक्टोबर १८७७ – २० फेब्रुवारी १९५५). कॅनेडात जन्मलेले अमेरिकन जीवाणुशास्त्रज्ञ. आनुवंश‍िकतेसाठी डीएनए (डीऑक्स‍िरिबोन्युक्ल‍िक आम्ल; DNA; ...