क्लूय्व्हर, अल्बर्ट यान (Kluyver, Albert Jan)

क्लूय्व्हर, अल्बर्ट यान

क्लूय्व्हर, अल्बर्ट यान : (३ जून, १८८८ – १४ मे, १९५६) अल्बर्ट यान क्लूय्व्हर यांचा जन्म लेडन या नेदर्लंडमधील शहरी झाला ...