बुफॉ, जॉर्ज-लुईस लेक्लेर्क कोन्त डि (Buffon, Georges-Louis Leclerc, Comte de)

बुफॉ, जॉर्ज-लुईस लेक्लेर्क कोन्त डि (Buffon, Georges-Louis Leclerc, Comte de)

बुफॉ, जॉर्ज-लुईस लेक्लेर्क कोन्त डि : (७ सप्टेंबर १७०७ – १६ एप्रिल १७८८) बुफॉ यांचा जन्म फ्रान्समधील मॉन्टबार्ड (Montbard) येथे झाला ...