तांबे : संयुगे (Copper compounds)

तांबे : संयुगे

तांब्याची ऑक्सिडीकरण अवस्था +१ असल्यास क्युप्रस व +२ असल्यास क्युप्रिक संयुगे मिळतात. +३ अवस्था असणारी तांब्याची अस्थिर संयुगे माहीत आहेत ...
तांबे निष्कर्षण (Copper extraction)

तांबे निष्कर्षण

तांब्याची खाण धातुरूपात मिळविण्याच्या दृष्टीने तांबे सल्फाइड धातुकाच्या, ऑक्साइड धातुकाच्या (यातच कार्बोनेट व सल्फेट धातुकांचा समावेश आहे) आणि शुद्ध स्वरूपात ...
धातूंचे अवक्षेपण कठिनीकरण (Precipitation Hardening)

धातूंचे अवक्षेपण कठिनीकरण

धातूंच्या कठिनीकरणाच्या तीन महत्त्वाच्या मूलभूत पद्धती आहेत, त्या अशा : १) शीतकाम, २) घन विद्रावण कठिनीकरण व ३) अवक्षेपण कठिनीकरण ...
मोरचूद (Blue vitriol)

मोरचूद

सजल आणि निर्जल मोरचूद मोरचूद हे तांब्याचे महत्त्वाचे संयुग असून याचे रासायनिक सूत्र CuSO4. ५ H2O असे आहे. यालाच कॉपर ...