टोडहंटर, आयझॅक (Todhunter, Isaac)

टोडहंटर, आयझॅक

टोडहंटर, आयझॅक : (२३ नोव्हेंबर १८२० – १ मार्च १८८४) टोडहंटर यांचा जन्म इंग्लंडमधील रे (ससेक्स) येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण ...
भास्कराचार्य- १ (Bhaskaracharya - 1)

भास्कराचार्य- १

भास्कराचार्य– १ : (अंदाजे इ.स. ६२८ ) भास्कराचार्य-१ यांच्या जन्म-मृत्यूबद्दल निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. परंतु त्यांच्या महाभास्करीय, लघुभास्करीय, आणि आर्यभटीयभाष्य  या ...