अर्ल डब्ल्यू सदरलँड-ज्युनियर (E.W. Sutherland Jr.)

अर्ल डब्ल्यू सदरलँड-ज्युनियर

सदरलँड-ज्युनियर, अर्ल डब्ल्यू : (१९ नोव्हेंबर १९१५ – ९ मार्च १९७४) सदरलँड यांचा जन्म बर्लिंगेम, कॅन्सस येथे झाला. सदरलँड यांनी कॅन्ससच्या ...