एडवर्ड एच. चेंबरलिन (Edward H. Chamberlin)

एडवर्ड एच. चेंबरलिन

चेंबरलिन, एडवर्ड एच. :  (१९ मे १८९९ – १६ जुलै १९६७). विसाव्या शतकातील एक सुप्रसिध्द अमेरिकन नवअभिजातवादी अर्थशास्त्रज्ञ. ते औद्योगिक ...
शिकागो संप्रदाय (Chicago School)

शिकागो संप्रदाय

अर्थशास्त्रातील नव-अभिजातवादी विचारवंताचा एक समूह. अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील अभ्यासकांच्या विचारप्रवाहातून हा संप्रदाय निर्माण झाला. हा केन्सविरोधी आर्थिक विचारवादी ...