रॉबर्ट एफ. एंजेल (Robert F. Engle)

रॉबर्ट एफ. एंजेल

रॉबर्ट एफ. एंजेल : (१० नोव्हेंबर १९४२). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आणि नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. वित्तीय बाजारपेठातील अनाकलनीय चढउतारांच्या काल-श्रेणीची विश्लेषण पद्धती ...
रॉबर्ट एमर्सन लूकास - धाकटा ( Jr. Robert Emerson Lucas)

रॉबर्ट एमर्सन लूकास – धाकटा

रॉबर्ट एमर्सन लूकास – धाकटा : (१५ सप्टेंबर १९३७). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराचा मानकरी. लूकास यांना बुद्धीप्रणीत मीमांसा ...
रॉबर्ट जेम्स शिलर (Robert James Shiller)

रॉबर्ट जेम्स शिलर

शिलर, रॉबर्ट जेम्स. (Shiller, Robert James) : (२९ मार्च १९४६). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. शिलर यांना यूजीन ...
रॉबर्ट जॉन ऑमन  (Robert John Aumann)

रॉबर्ट जॉन ऑमन

ऑमन, रॉबर्ट जॉन (Aumann, Robert John) : (८ जून १९३०). सुविख्यात इझ्राएल-अमेरिकन गणिती, अर्थतज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्राच्या नोबेल पारितोषिकाचे सहमानकरी. ‘खेळ ...
रॉबर्ट फोगेल (Robert Fogel)

रॉबर्ट फोगेल

फोगेल, रॉबर्ट : (१ जुलै १९२६ –  ११ जून २०१३ ). सुप्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ, इतिहासतज्ञ व अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी ...
रॉबर्ट सी. मर्टन (Robert C. Merton)

रॉबर्ट सी. मर्टन

मर्टन, रॉबर्ट सी. : (३१ जुलै १९४४). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व नोबेल स्मृती पुरस्काराचा सहमानकरी. वित्तीय बाजारपेठांसाठी ब्लॅक-शोलेस-मर्टन प्रतिमान (Model) ही ...
रोनॉल्ड कोझ (Ronald Coase)

रोनॉल्ड कोझ

कोझ, रोनॉल्ड (Coase, Ronald) : (२९ डिसेंबर १९१० – २ सप्टेंबर २०१३). ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ, लेखक व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पारितोषिकाचा मानकरी ...
लिओनीद व्ही. कांटोरोव्ह्यिच (Leonid V. Kantorovich)

लिओनीद व्ही. कांटोरोव्ह्यिच

कांटोरोव्ह्यिच, लिओनीद व्ही. : (१९ जानेवारी १९१२ – ७ एप्रिल १९८६). सुप्रसिद्ध रशियन गणिती, अर्थतज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्र विषयातील नोबेल पुरस्काराचे ...
लॉईड स्टॉवेल शॅप्ले (Lloyd Stowell Shapley)

लॉईड स्टॉवेल शॅप्ले

लॉईड स्टॉवेल शॅप्ले : (२ जून १९२३ – १२ मार्च २०१६). प्रसिद्ध अमेरिकन गणिती, अर्थतज्ज्ञ व अर्थशास्त्रविषयातील नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी ...
लॉरेन्स क्लेईन (Lawrence Klein)

लॉरेन्स क्लेईन

क्लेईन, लॉरेन्स (Klein, Lawrence) : (१४ सप्टेंबर १९२० – २० ऑक्टोबर २०१३). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्राच्या नोबेल स्मृती पुरस्काराचा मानकरी ...
विल्यम एफ. शार्पे (William F. Sharpe)

विल्यम एफ. शार्पे

शार्पे, विल्यम एफ. (Sharpe William F.) : (१६ जून १९३४). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रविषयातील नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. वित्तव्यवस्थापन विषयाचा प्राध्यापक ...
विल्यम डी. नॉर्दहॉस (William D. Nordhaus)

विल्यम डी. नॉर्दहॉस

नॉर्दहॉस, विल्यम डी. (Nordhaus, William D.) : (१३ मे १९४१). सुप्रसिद्ध अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ, येल विद्यापीठातील स्टर्लिंग प्राध्यापक आणि अर्थशास्त्रातील नोबेल ...
विल्यम स्पेन्सर व्हिक्रेय (William Spencer Vickrey)

विल्यम स्पेन्सर व्हिक्रेय

विल्यम स्पेन्सर व्हिक्रेय : (२१ जून १९१४–११ ऑक्टोबर १९९६). कॅनेडीयन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. व्हिक्रेय यांना ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ ...
स्वेतलाना अलेक्सिव्हिच  (Svetlana Alexievich)

स्वेतलाना अलेक्सिव्हिच

अलेक्सिव्हिच, स्वेतलाना : (३१ मे १९४८). प्रसिद्ध बेलारशियन शोध पत्रकार, निबंधकार, मौखिक इतिहासलेखक. दुसरे महायुद्ध, सोव्हिएत रशियाचे विघटन, चर्नोबिल दुर्घटना ...
हॅरी मॅक्स मार्कोव्हिट्झ (Harry Max Markowitz)

हॅरी मॅक्स मार्कोव्हिट्झ

हॅरी मॅक्स मार्कोव्हिट्झ : (२४ ऑगस्ट १९२७ – २२ जून २०२३). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्र विषयाच्या नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. मार्कोव्हिट्झ ...
हेन्री बेर्गसन (Henri Bergson)

हेन्री बेर्गसन

बेर्गसाँ, आंरी : (१८ ऑक्टोबर १८५९—४ जानेवारी १९४१). सुप्रसिद्ध फ्रेंच तत्त्ववेत्ते. त्यांचा जन्म पॅरिसमध्ये झाला आणि पॅरिस येथेच तत्त्वज्ञानाचे अध्ययन-अध्यापन करण्यात ...
ॲल्विन इ. रॉथ (Alvin E. Roth)

ॲल्विन इ. रॉथ

रॉथ, ॲल्विन इ. (Roth, Alvin E.) : (१८ डिसेंबर १९५१). अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराचा सहमानकरी. रॉथ यांना बाजारपेठा ...
Loading...