फ्रेडरिक राईन्स (Frederick Reines)

फ्रेडरिक राईन्स

राईन्स, फ्रेडरिक : ( १६ मार्च,१९१८– २६ ऑगस्ट,१९९८ ) फ्रेडरिक राईन्स यांचा जन्म न्यू जर्सीमधील पॅटरसन येथे झाला. त्यांचे शिक्षण न्यू ...
वस्तुमानदोष (Mass Defect)

वस्तुमानदोष

अणुकेंद्राचे वस्तुमान आणि त्याच्या घटकांचे वस्तुमान यांमधील फरकास वस्तुमानदोष असे म्हणतात. न्यूट्रॉन (Neutron) आणि प्रोटॉन (Proton) असलेल्या अणुकेंद्राचे वस्तुमान असल्यास ...