घन कचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management)

घन कचरा व्यवस्थापन

मानवाच्या रोजच्या कृतीतून तयार होणाऱ्या अनेक टाकाऊ पदार्थांना घन कचरा म्हणतात. योग्य वापर केला तर “टाकाऊ पदार्थ” सुद्धा मौल्यवान स्रोत ...
जागतिक तापमानवाढ : उपाय (Global Warming : Solutions)

जागतिक तापमानवाढ : उपाय

जागतिक तापमानवाढ रोखायची तर वातावरणातील कार्बन डाय-ऑक्साइड वायू कमी करण्यासाठी उपाय करावे लागतील. यातील एक उपाय म्हणजे वृक्षारोपण. सध्याचे ...
जागतिक तापमानवाढ : कारणे (Global Warming : Reasons)

जागतिक तापमानवाढ : कारणे

जागतिक तापमानवाढीसाठी वातावरणातील वायूंप्रमाणेच इतरही कारणे आहेत ती पुढीलप्रमाणे.
  • जगाची वाढती लोकसंख्या : जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे कार्बन डाय-ऑक्साइडच्या उत्सर्जनाचे ...
जागतिक तापमानवाढ (Global Warming)

जागतिक तापमानवाढ

पृथ्वीभोवतालच्या वातावरणाच्या सरासरी तापमानवाढीची प्रक्रिया म्हणजे जागतिक तापमानवाढ होय. याचबरोबर हवामानातील आताचे बदल व त्यामुळे होणारे भविष्यात होणारे बदल यांचाही ...
हवा प्रदूषण नियंत्रण साधने (Air Pollution Control Devices)

हवा प्रदूषण नियंत्रण साधने

मार्जक प्रणाली : हवाप्रदूषण नियंत्रण साधनांचा गट असून त्याचा उपयोग उद्योगातील प्रदूषित  प्रवाहांमधून काही घटक आणि / किंवा वायू काढून ...
हवाप्रदूषण व्यवस्थापन (Air Pollution Management)

हवाप्रदूषण व्यवस्थापन

मानवी आरोग्यास तसेच पर्यावरणाचा हिस्सा असलेले प्राणी, पक्षी, वनस्पती, जीवजंतू इत्यादींना हानिकारक असलेले घटक जेव्हा हवेमध्ये मिसळून जातात तेव्हा हवाप्रदूषण ...