घन कचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management)

घन कचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management)

मानवाच्या रोजच्या कृतीतून तयार होणाऱ्या अनेक टाकाऊ पदार्थांना घन कचरा म्हणतात. योग्य वापर केला तर “टाकाऊ पदार्थ” सुद्धा मौल्यवान स्रोत ...
पर्यावरण मूल्यमापन (Environment Evaluation)

पर्यावरण मूल्यमापन (Environment Evaluation)

मनुष्याच्या कृतीचे पर्यावरणावर काय परिणाम होतील, याचे सर्वंकष आकलन करण्याची प्रक्रिया म्हणजे पर्यावरण मूल्यमापन होय. मूल्यमापनामध्ये एखाद्या बाबीचे संख्यात्मक आणि ...
प्रदूषण कर (Pollution Tax)

प्रदूषण कर (Pollution Tax)

प्रदूषण कर ही पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करणे आणि त्याचा पर्यावरणावरील नकारात्मक परिणाम कमी करणे यांसाठी आर्थिक घटकांची संरचना होय. प्रदूषण ...
रेचल कार्सन (Rachel Carson)

रेचल कार्सन (Rachel Carson)

कार्सन, रेचल (२७ मे १९०७ – १४ एप्रिल १९६४) अमेरिकन सागरी जीवशास्त्रज्ञ. कार्सन या निसर्ग आणि मानव यांचा परस्परसंबंध दाखवून ...
हवा प्रदूषण नियंत्रण साधने (Air Pollution Control Devices)

हवा प्रदूषण नियंत्रण साधने (Air Pollution Control Devices)

मार्जक प्रणाली : हवाप्रदूषण नियंत्रण साधनांचा गट असून त्याचा उपयोग उद्योगातील प्रदूषित  प्रवाहांमधून काही घटक आणि / किंवा वायू काढून ...
हवाप्रदूषण व्यवस्थापन (Air Pollution Management)

हवाप्रदूषण व्यवस्थापन (Air Pollution Management)

मानवी आरोग्यास तसेच पर्यावरणाचा हिस्सा असलेले प्राणी, पक्षी, वनस्पती, जीवजंतू इत्यादींना हानिकारक असलेले घटक जेव्हा हवेमध्ये मिसळून जातात तेव्हा हवाप्रदूषण ...