लिओपोल्ड (लावोस्लव) रूझिचका (रूझिका)  (Leopold Lavoslov Ružička)                   

लिओपोल्ड (लावोस्लव) रूझिचका (रूझिका) (Leopold Lavoslov Ružička)                   

रूझिचका (रूझिका), लिओपोल्ड (लावोस्लव) : (१३ सप्टेंबर १८८७ – २६ सप्टेंबर १९७६)क्रोशियात व्हूकॉव्हार येथे जन्मलेल्या लेओपोल्ड यांचे कुटुंबीय कलाकुसरीची कामे ...