पृष्ठवंशी उपसंघ (subphylum Vertebrata)

पृष्ठवंशी उपसंघ

पृष्ठवंशी अधिवर्ग रज्जूमान संघातील पृष्ठवंशी उपसंघात पाठीचा कणा असलेल्या प्राण्यांचा समावेश होतो. पृष्ठवंशी उपसंघामध्ये पाठीचा कणा असलेल्या प्राण्यांची संख्या सुमारे ...