ओझोन आणि वनस्पती (Ozone and Plants)

ओझोन आणि वनस्पती (Ozone and Plants)

ओझोन हा वायू पृथ्वीवरील वातावरणातील एक नैसर्गिक घटक आहे. पृथ्वीपासून सु. ५० किलोमीटर उंचीवर (मेसोस्फिअर-आयनोस्फिअर ) येथे असलेले ओझोनचे दाट ...
दस्तुर, रुस्तुमजी होरमसजी (Dastur, Rustamji Hormasji)

दस्तुर, रुस्तुमजी होरमसजी (Dastur, Rustamji Hormasji)

दस्तुर, रुस्तुमजी होरमसजी : (७ मार्च, १८९६ – १ ऑक्टोबर, १९६१) रुस्तुमजी होरमसजी दस्तुर यांनी अहमदाबादच्या गुजरात कॉलेजातून बी.एस्सी. पदवी ...
फ्ल्युओराइडे आणि वनस्पती (Fluorides and Plant)

फ्ल्युओराइडे आणि वनस्पती (Fluorides and Plant)

फ्ल्युओरीन हे मूलद्रव्य निसर्गात सगळीकडे (जमीन, पाणी, हवा यांत ) थोड्याफार प्रमाणात मिसळलेले असते. दगडी कोळसा, नैसर्गिक वायू व तेल ...