कपूर, जगत नरायन (Kapoor, Jagat Narain)

कपूर, जगत नरायन (Kapoor, Jagat Narain)

कपूर, जगत नराय( ७ सप्टेंबर १९२३ ते ४ सप्टेंबर २००२ )  कपूर यांचा जन्म दिल्ली येथे झाला. दिल्ली विद्यापीठातून ...
चर्चमन, चार्ल्स वेस्ट (Churchman, Charles West)

चर्चमन, चार्ल्स वेस्ट (Churchman, Charles West)

चर्चमन, चार्ल्स वेस्ट : ( २९ ऑगस्ट, १९१३ ते २१ मार्च, २००४ )  चर्चमन यांनी तत्त्वज्ञान विषयात बी.ए., एम.ए. आणि पीएच्.डी ...
दान्त्झिग, जॉर्ज बी. (Dantzig, George B.)

दान्त्झिग, जॉर्ज बी. (Dantzig, George B.)

दान्त्झिग, जॉर्ज बी.(८ नोव्हेंबर १९१४ – १३ मे २००५) जॉर्ज बी. दान्त्झिग यांचा जन्म अमेरिकेच्या ओरेगॉन राज्यातील पोर्टलँड येथे ...
बलास, इगोन (Balas, Egon)

बलास, इगोन (Balas, Egon)

बलास, इगोन : ( ७ जून, १९२२ ते १८ मार्च, २०१९ ) रोमानियामधील क्लुज (Cluj) या शहरी जन्मलेल्या बलास यांनी ...