एत्येन बॉनो दे काँदीयाक (Etienne Bonnot de Condillac)

एत्येन बॉनो दे काँदीयाक (Etienne Bonnot de Condillac)

काँदीयाक, एत्येन बॉनो दे : (३० सप्टेंबर १७१५—३ ऑगस्ट १७८०). प्रबोधनकालीन फ्रेंच तत्त्ववेत्ता. त्याचा जन्म फ्रान्समधील ग्रनॉबल येथे एका कायदेपंडित ...
ल्वी-फेर्दिनां सेलीन (Louis-Ferdinand Céline)

ल्वी-फेर्दिनां सेलीन (Louis-Ferdinand Céline)

सेलीन, ल्वीफेर्दिनां : (२७ मे १८९४ – १ जुलै १९६१). फ्रेंच साहित्यिक. मूळ नाव ल्वी-फेर्दिनां देत्यूश. जन्म पॅरिसजवळच्या कुर्बव्हा ह्या ठिकाणी ...