भाषाविज्ञान आणि पुरातत्त्व (Linguistics and Archaeology)

भाषाविज्ञान आणि पुरातत्त्व (Linguistics and Archaeology)

भाषाविज्ञानातील ऐतिहासिक भाषाविज्ञान ही ज्ञानशाखा आणि पुरातत्त्वविद्या हे भूतकाळातील सांस्कृतिक घटना आणि बदल यांच्याकडे बघण्याचे दोन परस्परपूरक मार्ग आहेत. प्राचीन ...