चिकित्सक संदेशप्रबंधक विश्लेषण (Critical Discourse Analysis)

चिकित्सक संदेशप्रबंधक विश्लेषण (Critical Discourse Analysis)

सामाजिक आणि सांस्कृतिक भवतालाचे वस्तुनिष्ठ आकलन व विश्लेषण करणारी भाषावैज्ञानिक पद्धती. भाषा ही चिन्हव्यवस्था आहे आणि या व्यवस्थेतून सूचित होणारं ...
तुलनात्मक पुनर्रचना पद्धती (Comparative Reconstruction Method)

तुलनात्मक पुनर्रचना पद्धती (Comparative Reconstruction Method)

तुलनात्मक पुनर्रचना पद्धती : ऐतिहासिक भाषाविज्ञानात भाषांमध्ये काळानुसार होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास होतो. भाषांमधील काही विशेष प्रकारच्या शब्दांतील ध्वनीविषयक आणि अर्थविषयक ...
संभाषण विश्लेषण (Pragmatics/ Conversational Analysis)

संभाषण विश्लेषण (Pragmatics/ Conversational Analysis)

संभाषण विश्लेषण : दैनंदिन सामाजिक जीवनात संभाषणांच्या माध्यमातून समाजघटक एकमेकांशी संवाद कसा साधतात, विचारांचं आदान-प्रदान कसं करतात याचा अभ्यास करणारी ...