एकल तार भूप्रत्यागमन वितरण पद्धती (Single Wire Earth Return Distribution System - SWER)

एकल तार भूप्रत्यागमन वितरण पद्धती

एखाद्या प्रदेशाच्या दुर्गम भागातील लोकसंख्या कमी असते व उद्योगधंदेही अशा भागात सहसा नसतात. त्यामुळे विजेची मागणी अल्प प्रमाणात असते. अशा ...