कोन्द्रातेफ चक्रे (Kondratieff Cycle)

कोन्द्रातेफ चक्रे (Kondratieff Cycle)

निकोलाय दिमित्रीयीच कोन्द्रातेफ या रशियन अर्थशास्त्रज्ञांनी इ. स. १९१७ मधील रशियन राज्यक्रांतीनंतर भांडवलशाहीतील व्यापारचक्रांचे विश्लेषण करून व्यापारचक्राविषयक सिद्धांत मांडला. इ ...