आइन्स्टाइनियम (Einsteinium)

आइन्स्टाइनियम (Einsteinium)

आइन्स्टाइनियम मूलद्रव्य आइन्स्टाइनियम हे आवर्त सारणीच्या गट ३ मधील ॲक्टिनाइड श्रेणीतील मानवनिर्मित/संश्लेषित धातुरूप मूलद्रव्य आहे. याची रासायनिक संज्ञा Es अशी ...