धातूंचे उष्णता संस्करण (Heat Treatment of Metals)

धातूंचे उष्णता संस्करण

धातूची घन अवस्था कायम ठेवून उष्णतेच्या साह्याने तिच्या संरचनेत हवा तसा बदल घडवून आणण्याची प्रक्रिया. या प्रक्रियेत धातूचे तापमान पाहिजे ...