जंगलमय प्रदेशातील युद्धपद्धती (Battlefield in Wilderness)

जंगलमय प्रदेशातील युद्धपद्धती

पार्श्वभूमी : वेगवेगळ्या भूभागांवर अवलंबिली जाणारी युद्धपद्धती त्या भूभागाच्या ठेवणीनुसार बदलते. उदाहरणार्थ, डोंगराळ प्रदेश, बर्फाळ प्रदेश, वाळवंटी प्रदेश किंवा सखल ...
नदीमय प्रदेशातील युद्धपद्धती (Operations in Riverine Terrain)

नदीमय प्रदेशातील युद्धपद्धती

भूभागाचे वैशिष्ट्य : ज्या भूभागात एक किंवा अधिक नद्या, कालवे, पाणीपुरवठ्यासाठी किंवा संरक्षणासाठी खोदलेले पाटबंधारे, त्यांच्या दोन्ही बाजूंस असलेले बांध, ...
वाळवंटी प्रदेशातील युद्धपद्धती (Desert Warfare)

वाळवंटी प्रदेशातील युद्धपद्धती

भूभागाचे वैशिष्ट्य : डावपेच (Tactics) आणि पुरवठाव्यवस्था (Logistics) या दोन्हींवर भूमितलाच्या स्वरूपाचा गहन परिणाम होतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रदेशांतील युद्धपद्धती तेथील ...