अड्रयेई, ब्यलई (Andrei Bely)

अड्रयेई, ब्यलई

ब्यलई, अड्रयेई : (२६ ऑक्टोबर १८८० – ८ जानेवारी १९३४). रशियन प्रतीकवादी कवी, कादंबरीकार, सिद्धांतकार आणि साहित्य समीक्षक. खरे नाव ...
आलेक्सांद्र सोल्झेनित्सीन (Aleksandr Solzhenitsyn)

आलेक्सांद्र सोल्झेनित्सीन

सोल्झेनित्सीन, आलेक्सांद्र : (११ डिसेंबर १९१८-४ ऑगस्ट २००८). श्रेष्ठ रशियन कादंबरीकार.जन्म रशियातील (यू.एस्.एस्.आर्.) किसल्व्हॉट्स्क येथे. त्याच्या जन्मापूर्वी त्याचे वडील एका ...
न्यिकलाय ढब्रल्यूबॉव्ह (Nikolay Dobrolyubov)

न्यिकलाय ढब्रल्यूबॉव्ह

ढब्रल्यूबॉव्ह, न्यिकलाय : ( ५ फेब्रुवारी १८३६ – २९ नोव्हेंबर १८६१). रशियन मूलगामी उपयुक्ततावादी टीकाकार. त्यांनी पारंपरिक व स्वच्छंदतावादी साहित्य ...
न्यिकलाय तिखॉनॉव्ह (Nikolay Tikhonov)

न्यिकलाय तिखॉनॉव्ह

तिखॉनॉव्ह, न्यिकलाय : (२२ नोव्हें १८९६- ८ फेब्रु १९७९). आधुनिक रशियन लेखक. सेंट पीटर्झबर्ग (सध्याचे लेनिनग्राड) येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात ...