साउथ डकोटा राज्य (South Dakota State)

साउथ डकोटा राज्य (South Dakota State)

अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील एक राज्य. संयुक्त संस्थानांच्या उत्तर भागात असलेल्या या राज्याच्या उत्तरेस नॉर्थ डकोटा राज्य, पूर्वेस मिनेसोटा व आयोवा ...
सारावाक राज्य (Sarawak State)

सारावाक राज्य (Sarawak State)

मलेशियातील तेरा राज्यांपैकी एक राज्य आणि एक  ऐतिहासिक प्रदेश. या राज्याने बोर्निओ बेटाचा वायव्य भाग व्यापला आहे. सारावाकच्या वायव्येस दक्षिण ...