मेंदू आधारित शिक्षण (Brain Based Education)

मेंदू आधारित शिक्षण (Brain Based Education)

साधारणपणे १९७० च्या दशकापासून मेंदूविषयक संशोधने अधिक प्रमाणात होऊ लागली. १९८० च्या दशकापासून त्यांना वेग येऊ लागला. १९९० चे दशक ...