जेरल्ड मॉरिस एडेलमान (Gerald Maurice Edelman)

जेरल्ड मॉरिस एडेलमान (Gerald Maurice Edelman)

एडेलमान, जेरल्ड मॉरिस  (१ जुलै १९२९ – १७ मे २०१४.) अमेरिकन वैद्यक (physician) आणि भौतिक रसायनशास्त्रज्ञ. एडेलमान यांनी प्रतिपिंडे (antibodies) एकाच ...