सम्राट कॉन्स्टंटाइन (Constantine - The Roman Emperor)

सम्राट कॉन्स्टंटाइन

कॉन्स्टंटाइन, सम्राट : ( २७ फेब्रुवारी २८०?—२२ मे ३३७ ). प्रसिद्ध रोमन सम्राट. त्याचा कॉन्स्टंटीन असाही उच्चार केला जातो. कॉन्स्टासियुस ...