आंद्रिया सीझाल्पिनो (Andrea Cesalpino)

आंद्रिया सीझाल्पिनो (Andrea Cesalpino)

सीझाल्पिनो आंद्रिया : (६ जून १५१९ – २३ फेब्रुवारी १६०३) आंद्रिया सीझाल्पिनो यांचा जन्म इटालीतील अरेझ्झो, टस्कॅनी येथे झाला. त्यांच्या वैयक्तिक ...