रिचर्ड एच. थेलर (Richard H. Thaler)

रिचर्ड एच. थेलर (Richard H. Thaler)

थेलर, रिचर्ड एच. (Thaler, Richard H.) : (१२ सप्टेंबर १९४५). प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ, वर्तनाधारीत अर्थशास्त्राचे जनक व अर्थशास्त्रातील नोबेल ...