विद्युत जनित्राचा क्षमता वक्र (Capability curve of Generator)

विद्युत जनित्राचा क्षमता वक्र (Capability curve of Generator)

विद्युत निर्मितीसाठी जल विद्युत, औष्णिक प्रकल्प, आण्विक प्रकल्प, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इ. प्रामुख्याने योजले जातात. सौर ऊर्जा आणि काही ...