पारेषण : प्रत्यावर्ती प्रवाह किंवा एकदिश प्रवाह  — तंत्र-आर्थिक अवलोकन (Transmission : AC or DC)

पारेषण : प्रत्यावर्ती प्रवाह किंवा एकदिश प्रवाह — तंत्र-आर्थिक अवलोकन

एडिसन हे एकदिश प्रवाह (एप्र – Direct Current) प्रणालीचे तर टेस्ला हे प्रत्यावर्ती प्रवाहाचे (प्रप्र – Alternating Current) पुरस्कर्ते होते ...
पारेषण : प्रत्यावर्ती प्रवाह किंवा एकदिश प्रवाह  — तांत्रिक अवलोकन (Transmission : AC or DC)

पारेषण : प्रत्यावर्ती प्रवाह किंवा एकदिश प्रवाह — तांत्रिक अवलोकन

उच्च व्होल्टता एकदिश प्रवाह (High Voltage Direct Current-HVDC)- एप्र आणि उच्च व्होल्टता प्रत्यावर्ती प्रवाह ( High Voltage Alternating Current-HVAC)- प्रप्र ...
वात निरोधित पारेषण वाहिनी (Gas Insulated Transmission Lines)

वात निरोधित पारेषण वाहिनी

विद्युत वापराच्या नित्य वाढणाऱ्या मागणीसाठी नवीन वाहिन्या आणि उपकेंद्रांची निर्मिती करावी लागते. मात्र वाढते शहरीकरण, औद्योगिक प्रकल्प यांमुळे त्यासाठी लागणारी ...
विद्युत पारेषण व वितरण हानी( Electrical transmission and Distribution loss)

विद्युत पारेषण व वितरण हानी

विद्युत प्रणालीमध्ये पारेषण-वितरण वाहिन्या, रोहित्रे, उपकरणे, मापक (मीटर), संरक्षण प्रणाली इत्यादी विविध घटकांचा  समावेश होतो. अशा प्रणालीमध्ये पारेषण व वितरण हानी ...
विद्युत वाहिन्यांच्या तारा (Conductors for Electrical lines)

विद्युत वाहिन्यांच्या तारा

विद्युत प्रणालीमध्ये निर्मिती केंद्रापासून पारेषण व वितरण तारमार्गामार्फत ग्राहकापर्यंत विद्युत पुरवठा केला जातो. पारेषण वाहिनीसाठी मनोरे (Tower) उभारले जातात आणि ...