वस्तुमान आणि ऊर्जा यांची अक्षय्यता (Mass and Energy Conservation)

वस्तुमान आणि ऊर्जा यांची अक्षय्यता

वस्तुमानाची निर्मीती शून्यातून होऊ शकत नाही अथवा त्याचा नाशही होऊ शकत नाही. अधिक अचूकपणे म्हणायचे झाले, तर कोणत्याही प्रणालीतील एकूण ...