कार्बन डायऑक्साइड (Carbon dioxide)

कार्बन डायऑक्साइड (Carbon dioxide)

संरचना सूत्र आढळ : कार्बन डायऑक्साइड हे कार्बनचे असेंद्रिय संयुग आहे. वातावरणातील हवेत कार्बन डायऑक्साइड मुक्त स्वरूपात आढळतो आणि त्याचे ...