एर्न्स्ट एंगेल (Ernst Engel)

एर्न्स्ट एंगेल (Ernst Engel)

एंगेल, एर्न्स्ट (Engel, Ernst) : (२६ मार्च १८२१ – ८ डिसेंबर १८९६). जर्मन संख्याशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञ. त्यांचा जन्म ड्रेझ्डेन येथे ...
रॉय जॉर्ज डग्लस ॲलन (Roy George Douglas Allen)

रॉय जॉर्ज डग्लस ॲलन (Roy George Douglas Allen)

ॲलन, सर रॉय जॉर्ज डग्लस (Allen, Sir Roy George Douglas) : (३ जून १९०६ – २९ सप्टेंबर १९८३ ) प्रसिद्ध ...